Σόλωνος 45, 106 72 Αθήνα

Τηλ: 210 3635500

Fax: 210 3636697

E-mail : info@laskoslaw.gr